Registrera
 

Old Gents SocietyNästa LAN


Användaravtal


Användaravtal
Dataskyddsförordningen GDPR reglerar hur personuppgifter får lagras, hanteras och på vilken laglig grund hanteringen sker. Eftersom det också är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter förklarar vi hur det hela hänger ihop i detta användaravtal.

Vad lagras
Old Gents Society lagrar alltid användarnamn, lösenord, e-postadress och IP-adresser.
I vissa enskilda fall kan du behöva ange ytterligare uppgifter, exempelvis för att delta i en tävling eller närvara på ett evenemang.

Old Gents Society sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in eller så länge som det krävs enligt lagar och andra författningar.

I vilka syften vi lagrar personuppgifter
För att du ska kunna använda våra tjänster behöver vi lagra uppgifter om dig i vår användardatabas. Uppgifterna används i första hand för att identifiera dig som användare, spara personliga inställningar och för att vi ska kunna kontakta dig vid exempelvis administration och support.
Vi behöver också lagra uppgifter för att kunna upprätthålla god datasäkerhet och motverka missbruk av våra tjänster.

Din e-postadress används för utskick av notifikationer och nyhetsbrev endast om du godkänt detta i dina personliga inställningar.

Säkerhet och personlig integritet
Old Gents Society tar personlig integritet på allvar och följer en tydlig integritetspolicy. Det innebär att e-postadresser, IP-adresser och annan känslig information behandlas med sekretess. Du kan välja att inte uppge ditt riktiga namn och på så vis vara anonym.
Vi arbetar löpande med att upprätthålla god säkerhet och vidtar regelmässigt åtgärder för att förhindra dataintrång. Om vi mot förmodan skulle drabbas av intrång kommer vi att upplysa dig om detta samt kontakta polis och tillsynsmyndigheter.

Cookies och tjänsteleverantörer
Denna webbplats använder cookies. Det kan liknas vid en textfil som webbservern ber om att få lagra på din dator. Cookies gör det möjligt att spara personliga inställningar så att dessa inte behöver anges på nytt vid nästa besök på webbplatsen. Dessutom används de för att samla in statistik, exempelvis typ av webbläsare, antalet besök och vilka sidor som besöktes.

Cookies används också av våra tjänsteleverantörer, som alla uppfyller kraven som ställs i dataskyddsförordningen GDPR.
Google Analytics som tillhandahålls av Google Inc. Google Analytics använder cookies för att analysera hur webbplatsen används.

Det går att stänga av eller begränsa webbplatsens användning av cookies genom att justera inställningarna i webbläsaren. Med cookies avstängda upphör några av webbplatsens funktioner att fungera.

Dina rättigheter
Dina användaruppgifter lagras hos oss så länge du väljer att vara medlem, men du kan när som helst få dina uppgifter raderade. Du kan också begära att flytta eller få en kopia av dina användaruppgifter.

Eftersom webplatsen är en öppen diskussionsplattform har vi ett berättigat intresse av att behålla användargenererat innehåll även efter en eventuell radering eller anonymisering av ditt användarkonto. Vi kommer även att fortsätta lagra vissa uppgifter för att upprätthålla säkerheten och förhindra missbruk av våra tjänster.

Genom att använda våra tjänster, exempelvis ladda upp text, bilder eller annan media, ger du Old Gents Society obegränsat tillstånd att och royaltyfritt reproducera, anpassa och publicera materialet.

Om vi i framtiden behöver ändra detta avtal kommer vi be dig att godkänna avtalet på nytt.

Under 13 år
Om du ännu inte fyllt 13 år behöver vi din målsmans tillstånd för att få lagra och behandla uppgifter om dig. Kontakta oss tillsammans med din målsman för att upprätta ett särskilt användaravtal.

Kontakta oss
För att snabbt och enkelt kontakta oss bör du ansluta till vår TeamSpeak och där tala med någon i Ledningsgruppen

Senaste inlägg